1. Hochschule Kempten
  2. Fakultät Informatik
  3. Über uns
#

Ulhaas, Klaus

Prof. Dr. techn.

Fakultät Informatik

Funktionen:

  • Fakultät Informatik / Professor/-in /
  • Fakultät Informatik / Fachstudienberater/-in /
    Informatik - Game Engineering (Bachelor)

Lehrgebiet:
Digitale Medien, Computer Vision, Augmented Reality, Ansteuerung Virtueller Charaktere

Zurück